Mensen gaan vaker uit elkaar, maar kiezen ook alsmaar meer voor een nieuwe liefde. De kans is dan ook groot dat één van beide partijen al kinderen heeft uit een eerdere relatie.

Stiefouder, plusouder, bonusouder, … Het zijn allemaal woorden om aan te geven dat je mee zorg draagt voor de kinderen van je nieuwe partner of die partner mee zorgt voor de jouwe.

Kinderen moeten voelen dat beide ouders de plusouder aanvaarden.

Zowel de partner van de plusouder als de ex van de partner van de plusouder stralen dus best positiviteit uit naar de nieuwe partner. Twijfels bij één van de ouders onbewust of door een onverwerkte scheiding kan de relatie tussen plusouder en kind moeilijk maken.

Geef niet om te krijgen

Geef omdat je wil geven aan je pluskind, of omdat je je partner graag ziet en hem of haar dat wil geven. Dit is niet het geven om daar resultaten uit te halen. Het is een geven uit liefde, een geven vanuit je hart.

Geef elkaar wat tijd.

Het kind heeft tijd nodig om de plusouder een plek te geven. Je word er ineens mee ingesmeten , door tijd te geven aan het kind bouw je aan een duurzame relatie. Gun jezelf ook tijd om je pluskind(eren) te leren kennen en te wennen aan hen. Een plusouder die een goede relatie heeft opgebouwd met diens pluskind(eren) is een enorme meerwaarde in het leven van dit kind. Soms ziet het kind pas op latere leeftijd in wat het heeft gekregen van de plusouder.

Je wil hun ouders niet vervangen

Ook al heb je een zorgende rol in jullie gezin probeer de biologische ouders niet te vervangen. Ouders zullen altijd op de eerste plaats komen bij de kinderen, dat wil niet zeggen dat ze jouw niet graag zien. Loyaliteit groeit met de tijd.Laat hen zien dat je hun ouders niet wil vervangen, maar je er wel voor hen zal zijn.

Op dezelfde lijn met je partner

Kinderen spelen soms ouders tegenover elkaar uit. In een nieuw samengesteld gezin zal dit niet anders zijn. Zorg dat je op dezelfde lijn zit met je partner. Is dit niet het geval laat dit niet blijken naar de kinderen toe, dit is niet altijd evident. Zonder jullie desnoods even af om te overleggen.

Veel succes

XxX Sharon